Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
listlessness
5535 fbfc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
listlessness
7694 aef7 390
listlessness
2627 c31a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaredhairwitch redhairwitch
listlessness
4447 bf93 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAstalka Astalka
listlessness
0627 509b 390
Reposted fromarchitect architect viajankanty jankanty
listlessness
8811 51e2 390
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaAstalka Astalka
listlessness
listlessness
8781 1dd0 390
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
listlessness
4653 1664 390
Reposted fromdiicap diicap viahavingdreams havingdreams
listlessness
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
listlessness
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
listlessness
7507 bdcc 390
Reposted fromLotte Lotte viaszydera szydera
listlessness
4170 deca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
listlessness
4951 c9e0 390
Reposted fromtichga tichga viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
6461 203b 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
0851 ad9a 390
listlessness
listlessness
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl